M. Serdar KUZULOĞLU
Gazeteci-Yazar

Girişmek Kolay.
Ya Başarmak?
Baybars ALTUNTAŞ
TBAA Başkanı

Girişimcilik Pusulası
Altan KÜÇÜKÇINAR
DCP Partners

Erken Aşama Teknoloji Fikrinin Finansmanı